Junioritoiminnan strategia 2015-2020

Yoshinkain junioritoiminnan strategia v. 2015-2020yoshinkai-logo
Visio

Yoshinkain tavoitteena on olla vuonna 2020 Suomen monipuolisinta ja laadukkainta junioritoimintaa aikidossa tarjoava seura. Yoshinkaissa noudatetaan Suomen Aikidoliiton junioritoiminnan strategiaa sekä VALO:n sinettiseurakriteerejä. Haluamme olla seura, jossa harjoittelija voi käydä läpi koko aikidokan polkunsa alusta (aina 4-vuotiaasta ylöspäin) loppuun saakka.MonipuolisuusTavoitteenamme on tarjota junioreille monipuolisesti kehittävää liikuntaa lajitaitojen lisäksi. Vuoteen 2020 mennessä haluamme tehdä yhteistyötä vähintään viiden muuta lajia harrastavan seuran kanssa. Tarjoamme lapsille mahdollisuuden liikunnalliseen elämäntapaan. Kannustamme lasta harrastamaan myös muita liikuntalajeja. 

Toimintamme on täysin päihteetöntä ja kannustaa liikunnallisuuden lisäksi myös muihin terveellisiin elämäntapoihin. Pyrimme käyttämään kasvaurheilijaksi.fi apuna kannustaessamme lapsia muun muassa terveelliseen ravintoon ja päivärytmiin. 

Tavoitteenamme on, että kun lapsi kasvaa aikuiseksi, hänellä on vahvan lajin perusteiden osaamisen lisäksi selkeä visio terveellisestä ja liikunnallisesti monipuolisesta elämäntavasta. Haluamme olla mukana tekemässä Suomalaisen liikunnan ja urheilun visio2020 mukaisesti Suomesta maailman liikkuvinta kansaa vuoteen 2020 mennessä.

Junioritoiminnan koko ja markkinointi

Seuramme tavoitteena on kasvattaa junioritoiminnan kokoa kolminkertaiseksi seuraavan viiden vuoden aikana. Haluamme saada 4-6-vuotiaille tarkoitetun ryhmän (miniaikido) elinvoimaiseksi. Pyrimme löytämään lisää hyviä lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen kohdistuvia markkinoinnin tapoja ja levittää tietoa aikidosta lähialueille. 

Toivomme saavamme kontaktia lähikouluihin ja aikidon mahdollisesti osaksi myös koululiikuntaa.

JunioriohjaajatRyhmän koon kasvamisen seurauksena tavoitteena on saada lisää junioriohjaajia sekä kehittää vanhojen ohjaajien ammattitaitoa erilaisilla Aikidoliiton, Suomen Valmentajien ja VALOn tarjoamilla koulutuksilla. Seuran juniorivastaavan tavoitteena on käydä lasten liikunnan ammattitutkinto. Lisäksi pyrimme saamaan seuraan lisää vähintään yhden II.tason junioriohjaajan. 

Erityisesti tavoitteena on saada viiden vuoden aikana kasvatettua seuraan junioriohjaajien rinki, joka toimii saumattomasti yhdessä junioreiden parhaaksi.

Mainokset